×

Tôi còn khỏe tại sao phải mua bảo hiểm nhân thọ?

Thứ ba, 10 Tháng 5 2022 19:00 Viết bởi :
(0 bình chọn)
Nội dung bài viết

  Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm khi đang khỏe mạnh thì chúng ta có thể tham gia bất kỳ lúc nào, nhưng khi sức khỏe không còn phù hợp nữa thì công ty bảo hiểm cũng không chấp nhận dưới bất kỳ giá nào vì nguyên tắc của bảo hiểm nhân thọ là công bằng và chính trực, đã có rất nhiều khách hàng bị từ chối vì sức khỏe không đảm bảo.

  Trước tiên chúc mừng anh chị vì anh chị có nhiều sức khỏe, nếu mua bảo hiểm nhân thọ ngay từ bây giờ anh chị sẽ đóng một khoản phí thấp, việc phát hành hợp đồng và kiểm tra y tế khá đơn giản, nhanh chóng. Ngược lại khi những người có bệnh tật nếu trong hạn mục được chấp nhận thì vẫn phải đóng một khoản phí rất cao so với anh chị vì vậy chúng ta hãy mua ngay từ bây giờ để đảm bảo và dự phòng cho tương lai, bởi cuộc sống không ai dám đảm bảo về sức khỏe cũng như rủi ro trong cuộc sống. "

  Tại sao trong điều khoản hợp đồng có ghi giá trị giải ước khi hủy hợp đồng trước 2 năm sẽ không nhận được tiền, từ trên 2 năm mới nhận được khoản tiền nhưng rất ít.

  Trong cuộc sống không có giải pháp nào là hoàn hảo, đặc biệt với đầu tư tài chính, nếu muốn lợi nhuận cao thì rủi ro càng cao và ngược lại, khi tham gia bảo hiểm nhân thọ chúng ta vừa được bảo vệ vừa được đầu tư.

  Phí bảo hiểm nhân thọ khi nộp vào công ty bảo hiểm sẽ phải tính toán dựa trên phí bảo hiểm nhân thọ thuần, là khoản phí nhằm cung cấp các quyền lợi như cam kết trong hợp đồng và phí quản lý hợp đồng. Trên thực tế chi phí phát sinh không bằng nhau trong suốt thời gian hợp đồng. Vào những năm đầu tiên chi phí để phát hành và phục vụ hợp đồng như chi phí kiểm tra y tế cho khách hàng, hoa hồng đại lý, đóng góp vào quỹ dự phòng rủi ro, chi phí in ấn hợp đồng,...lớn hơn rất nhiều so với số tiền khách hàng đóng vào,Do vậy khi khách hàng hủy hợp đồng trước 2 năm thì giá trị hoàn lại bằng 0.Tuy nhiên sau thời gian 2 năm chi phí phục vụ sẽ thấp hơn nên giá trị giải ước sẽ có khuynh hướng tăng dần theo thời gian.

  Ngoài ra trong hợp đồng cũng nêu rõ quyền lợi cam kết mà công ty bảo hiểm phải bồi thường cho khách hàng ngay khi hợp đồng có hiệu lực. Điều này thể hiện rõ sự cam kết cũng như trách nhiệm chi trả của công ty với mỗi khách hàng."

  Xem 106 lần

  Tác giả

  Gửi bình luận

  Nhập đầy đủ các trường bắt buộc có dấu * , HTML thì không cho phép.