×

Khi được một người quen mua bảo hiểm trong suốt thời gian hợp đồng bảo hiểm thì có được thay đổi người được bảo hiểm và người thụ hưởng không?

Thứ ba, 10 Tháng 5 2022 19:21 Viết bởi :
(0 bình chọn)
Nội dung bài viết

    Trong suốt thời gian hợp đồng bảo hiểm không được thay đổi người được bảo hiểm, nhưng có thể thay đổi bên mua và người hưởng thụ.

    Xem 115 lần

    Tác giả

    Gửi bình luận

    Nhập đầy đủ các trường bắt buộc có dấu * , HTML thì không cho phép.